Woordenlijst Paranormaal

Woorden die vallen onder Paranormaal

Woordenlijsten Woordenlijst Paranormaal
Afterlife
Afterlife

Een afterlife is een concept dat beschrijft wat er gebeurt met de ziel of het bewustzijn van een persoon na… Verder lezen...

Animal Ghost
Animal Ghost

Een animal ghost (dierlijke geest) is een geestverschijnsel van een overleden (huis)dier. Dierlijke geesten zijn meestal niet zichtbaar, maar ze… Verder lezen...

Demon Ghost
Demon Ghost

Demonen zijn krachtige type geesten, die het vermogen heeft om bezit te kunnen nemen van menselijke lichamen. Demonen zijn in… Verder lezen...

Dimension
Dimension

Een dimension is een concept dat gebruikt om een ruimte aan te duiden die anders is dan de normale werkelijkheid.… Verder lezen...

Dowsing Rod
Dowsing Rod

Een dowsing rod is een soort metalen staaf die je in je handen houdt en die kan bewegen als je… Verder lezen...

Ectoplasma
Ectoplasma

Ectoplasma is een vreemde mist (wolk) die zich vreemd gedraagt. Een ectoplasma ziet er bijna uit alsof het wervelt, die… Verder lezen...

EMF Meter
EMF Meter

Een emf meter is een apparaat dat elektromagnetische velden (emf) kan meten. Een elektromagnetisch veld is een onzichtbare kracht die… Verder lezen...

Engel
Engel

Een engel is een spiritueel wezen die geschapen is om een godheid te dienen als boodschapper, dienaar en/of krijger. Een… Verder lezen...

Funnel ghost
Funnel ghost

Een funnel ghost (trechtergeest) is een geest die je niet ziet, maar wel voelt. Over het algemeen wordt een funnel… Verder lezen...

Ghost Hunter
Ghost Hunter

Een ghost hunter is iemand die zich bezighoudt met het onderzoeken en bestrijden van geesten en andere paranormale verschijnselen. Een… Verder lezen...

Ghost Hunting
Ghost Hunting

Ghost hunting is een activiteit waarbij mensen proberen om paranormale verschijnselen te detecteren, te documenteren of te communiceren met geesten… Verder lezen...

Interactive Personality
Interactive Personality

Wanneer het type geest een interactieve persoonlijkheid heeft, dan herken je deze geest door de persoonlijkheid van de overleden persoon.… Verder lezen...

Occultist
Occultist

Een occultist is iemand die zich bezighoudt met de verborgen, geheime of esoterische kennis van de natuur en de kosmos.… Verder lezen...

Orb
Orb

Orbs zijn geestverschijningen in de vorm van kleine bolletjes licht of energie, die opgevangen worden op foto's of videobeelden. Men… Verder lezen...

Ouija Board
Ouija Board

Een ouija board is een soort spel dat je kunt gebruiken om te communiceren met geesten of andere onzichtbare krachten.… Verder lezen...

Paranormal
Paranormal

Paranormaal is een term die gebruikt wordt om verschijnselen te beschrijven die niet verklaard kunnen worden door de normale wetenschap.… Verder lezen...

Poltergeist
Poltergeist

Poltergeisten zijn geesten die het vermogen hebben om te kunnen communiceren met de fysieke omgeving, vaak in de vorm van… Verder lezen...

Residual Hauntings
Residual Hauntings

Je spreekt van een residual haunting wanneer het lijkt of er iets in huis spookt. Het zijn de herhalende gebeurtenissen… Verder lezen...

Seance
Seance

Een seance is een ritueel waarbij mensen proberen om contact te maken met de geesten van overledenen. Het is een… Verder lezen...

Shadow People
Shadow People

Shadow people (schaduwmensen) zijn de figuren die je alleen kan zien, wanneer je vanuit je ooghoeken kijkt. Een schaduwmens wordt… Verder lezen...

Sight
Sight

Sight is een term die gebruikt wordt om het vermogen om dingen te zien die verborgen of onzichtbaar zijn voor… Verder lezen...

Sixth Sense
Sixth Sense

Het zesde zintuig is het vermogen om dingen waar te nemen die buiten het bereik van de normale zintuigen vallen,… Verder lezen...

Spectre
Spectre

Een spectre is een bovennatuurlijk wezen dat vaak wordt geassocieerd met de dood, het hiernamaals, de onderwereld of de duisternis.… Verder lezen...

Tarot
Tarot

Tarot is een verzameling van 78 kaarten die symbool staan voor verschillende aspecten van het leven, de psyche en de… Verder lezen...

Third Eye
Third Eye

Het derde oog is een mystiek en esoterisch concept dat verwijst naar een onzichtbaar oog dat een perceptie biedt die… Verder lezen...